აპლიკაცია FreddieMeter უკვე ხელმისაწვდომია

548

ჯგუფმა Queen საკუთარი აპლიკაცია FreddieMeter გამოუშვა, რომელიც ამოწმებს რამდენად ჰგავს მომხმარებლის ხმა ფრედი მერკურის ხმას. ალგორითმი ხმის სიმაღლის, ტემბრისა და მელოდიურობის მიხედვით აკეთებს ანალიზს, ხოლო შედეგს 0–დან 100 ქულამდე შკალით ზომავს.