ედ შირანმა მეზობლების სახლები იყიდა

269

ედ შირანმა მის სახლთან ახლოს მდებარე სახლები იყიდა, რათა მეზობლები ხმაურს აე შეეწუხებინა. მომღერალი სახლში მუდამ აწყობდა ხმაურიან წვეულებებს, რითაც აღიზიანებდა მეზობლებს, რამდენიმეჯერ მათ პოლიციაც კი გამოიძახეს. შირანმა მეზობლად მდებარე ორი სახლი შეისყიდა, რითაც პრობლემა გადაჭრა.