Swarovski-მ 14 თებერვლისთვის კოლექცია გამოუშვა

190

საიუველირო ბრენდმა Swarovski ახალი კოლექცია Una წმინდა ვალენტინის დღისთვის გამოუშვა.

კოლექციის მთავარი ელემენტი გედია, რომელიც დღესასწაულისთვის გულის ფორმის იქნება.