რიანას ტანსაცმლის ბრენდი Fenty დაფუძნებიდან 2 წელში დაიხურა

350

რიანა ძალიან ჩართული იყო მისი ბრენდის პოპულარიზაციაში, შექმნაში და დიდ იმედებსაც ამყარებდა მასზე. თუმცა პანდემიან როგორც ყველას, მასაც ხელი შეულა. მისი მთავარი ოფისი პარიზში იმყოფებოდა, შექმნილი მდგომარეობის და გადაადგილების შეზღუდვის გამო რიანა ვერ ახერხებდა სათანადო დროის გატარებას ოფისში. Fenty 2019 წელს შეიქმნა და აღსანიშნავია რომ პირველი მდიდრული ხაზი იყო რომელიც ფერადკანიან ქალს ეკუთვნოდა.