სოფო ნიჟარაძისა და გიორგი კელაპტრიშვილის ახალი სიმღერა

541

სოფო ნიჟარაძისა და გიორგი კელაპტრიშვილის მიერ შესრულებულმა
სიმღერამ „ძველი ჰანგი“ სოციალური ქსელი დაიპყრო.